เอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) กรุงเทพ - ชลบุรี

17 พ.ย. 2566 ชื่นชอบ
ผู้จัดงาน : National Olympic Committee of Thailand
สนาม : กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี
ประเทศ : ไทย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
Email : sportstechnical@aimag2021.com
การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 หรือ 6th Asian Indoor and Martial Arts Games 2021 (Bangkok - Chonburi) หรือเรียกว่า "กรุงเทพ-ชลบุรี 2021" กำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีการแข่งขันกีฬา 29 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต 2 ชนิดกีฬา รวมทั้งหมด 300 อีเวนท์

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง