ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


United Arab Emirates

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 เจ็ทสกีนั่ง ขับขี่ระยะทางไกล รุ่นทั่วไป
2 เจ็ทสกีนั่ง จำกัดการแต่งเครื่องยนต์
3 Clay Shooting ประเภทบุคคลชาย สกีต
4 Ju-jitsu MEN 56KG
5 Ju-jitsu Men's contact 69KG
6 Ju-jitsu Men's contact 77KG
7 Ju-jitsu Men's contact 85KG
8 Ju-jitsu MEN 94KG
9 Ju-jitsu WOMEN 49KG
10 Football ทีมชาย
11 Judo ชาย ไม่เกิน 73 กิโลกรัม
12 Ju-jitsu MEN 56KG
13 Ju-jitsu Men's contact 62KG
3 5 5