ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Afghanistan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Wushu ต่อสู้ชาย 65 กก.
2 Kurash MEN +90 KG
0 0 2