ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


China

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 50 ม.
2 Diving 1 M SPRINGBOARD DIVING MEN
3 Diving 1 M SPRINGBOARD DIVING MEN
4 Diving ชาย สปริงบอร์ด 3 เมตร
5 Diving ชาย สปริงบอร์ด 3 เมตร
6 Diving ชาย แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
7 Diving ชาย แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
8 Diving 1 M SPRINGBOARD DIVING WOMEN
9 Diving 1 M SPRINGBOARD DIVING WOMEN
10 Diving หญิง สปริงบอร์ด 3 เมตร
11 Diving หญิง สปริงบอร์ด 3 เมตร
12 Diving หญิง แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
13 Diving หญิง แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
14 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 100 ม.
15 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 200 ม.
16 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 200 ม.
17 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 400 ม.
18 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 800 ม.
19 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 1500 ม.
20 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 1500 ม.
21 Swimming ชาย กรรเชียง 50 ม.
22 Swimming ชาย กรรเชียง 100 ม.
23 Swimming ชาย กรรเชียง 200 ม.
24 Swimming ชาย กบ 50 ม.
25 Swimming ชาย กบ 100 ม.
26 Swimming ชาย กบ 200 ม.
27 Swimming ชาย ผีเสื้อ 50 ม.
28 Swimming ชาย ผีเสื้อ 100 ม.
29 Swimming ชาย ผีเสื้อ 200 ม.
30 Swimming ชาย เดี่ยวผสม 200 ม.
31 Swimming ชาย เดี่ยวผสม 200 ม.
32 Swimming ชาย เดี่ยวผสม 400 ม.
33 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 50 ม.
34 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 50 ม.
35 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 100 ม.
36 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 100 ม.
37 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 200 ม.
38 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 200 ม.
39 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 400 ม.
40 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 400 ม.
41 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 800 ม.
42 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 800 ม.
43 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 1500 ม.
44 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 1500 ม.
45 Swimming หญิง กรรเชียง 50 ม.
46 Swimming หญิง กรรเชียง 50 ม.
47 Swimming หญิง กรรเชียง 100 ม.
48 Swimming หญิง กรรเชียง 200 ม.
49 Swimming หญิง กรรเชียง 200 ม.
50 Swimming หญิง กบ 50 ม.
51 Swimming หญิง กบ 100 ม.
52 Swimming หญิง กบ 200 ม.
53 Swimming หญิง ผีเสื้อ 50 ม.
54 Swimming หญิง ผีเสื้อ 50 ม.
55 Swimming หญิง ผีเสื้อ 100 ม.
56 Swimming หญิง ผีเสื้อ 200 ม.
57 หญิง
58 Men's individual
59 Men's individual
60 Women's individual
61 Women's individual
62 Modern Pentathlon ชาย
63 Modern Pentathlon หญิง
64 Women's 20000 m elimination
65 ชาย C - 1
66 ชาย K - 1
67 หญิง C - 1
68 หญิง K - 1
69 MOUNTAIN BIKE CROSS COUNTRY (XCO) Men
70 MOUNTAIN BIKE CROSS COUNTRY (XCO) Men
71 MOUNTAIN BIKE CROSS COUNTRY (XCO) Women
72 MOUNTAIN BIKE CROSS COUNTRY (XCO) Women
73 โรดเรซหญิง
74 Triathlon บุคคลชาย
75 Triathlon บุคคลหญิง
76 Women's park
77 Speed skating Women 20000 m elimination
78 Canoeing สลาลอม ชาย ซี-1
79 Canoeing สลาลอม ชาย เค- 1
80 Canoeing สลาลอม หญิง ซี- 1
81 Canoeing สลาลอม หญิง เค-1
82 Cycling BMX Women's
83 Cycling Mountain biking Men's cross-country
84 Cycling Mountain biking Men's cross-country
85 Cycling Mountain biking Women's cross-country
86 Cycling Mountain biking Women's cross-country
87 Cycling หญิง จักรยานทางไกล
88 Individual eventing
89 Canoeing สปรินท์ หญิง ซี-1 200 ม.
90 KAYAK สปรินท์ หญิง เค-1 200 ม.
91 KAYAK สปรินท์ หญิง เค-1 500 ม.
92 Golf บุคคลชาย
93 Golf บุคคลหญิง
94 ชาย 100 ม.
95 ชาย 10000 ม.
96 ชาย กระโดดข้ามรั้ว 110 ม.
97 ชาย มาราธอน
98 ชาย เดิน 20 กม.
99 ชาย เดิน 20 กม.
100 ชาย เดิน 50 กม.
101 ชาย กระโดดสูง
102 ชาย กระโดดค้ำ
103 ชาย กระโดดไกล
104 ชาย เขย่งก้าวกระโดด
105 ชาย ทุ่มน้ำหนัก
106 ชาย พุ่งแหลน
107 หญิง 100 ม.
108 หญิง 200 ม.
109 หญิง 800 ม.
110 หญิง 10000 ม.
111 หญิง เดิน 20 กม.
112 หญิง เดิน 20 กม.
113 หญิง กระโดดค้ำ
114 หญิง กระโดดไกล
115 หญิง ทุ่มน้ำหนัก
116 หญิง ทุ่มน้ำหนัก
117 หญิง ขว้างจักร
118 หญิง ขว้างจักร
119 หญิง ขว้างค้อน
120 หญิง ขว้างค้อน
121 หญิง พุ่งแหลน
122 หญิง พุ่งแหลน
123 หญิง สัตตกรีฑา
124 Cycling Track Women Keirin
125 Track cycling Women individual pursuit
126 Rowing Men's single sculls
127 Rowing Women's single sculls
128 Rowing Women's lightweight single sculls
129 Men's 25 m rapid fire pistol
130 Men's 25 m rapid fire pistol
131 Shooting ชาย ปืนยาวอัดลม 10 ม.
132 Shooting ประเภทบุคคลชาย ปืนยาว 50 ม. 3 ท่า
133 Shooting 10 m running target mixed
134 Clay Shooting ประเภทบุคคลชาย สกีต
135 Shooting ประเภทบุคคลหญิง ปืนสั้นอัดลม 10 ม.
136 Shooting ประเภทบุคคลหญิง ปืนยาวอัดลม 10 ม.
137 Clay Shooting บุคคลหญิง แทรป
138 Shooting บุคคลหญิง ดับเบิล แทรป
139 Shooting บุคคลหญิง ดับเบิล แทรป
140 Clay Shooting บุคคลหญิง สกีต
141 Windsurfing RS:X ชาย
142 Windsurfing RS:X หญิง
143 Sailing เลเซอร์เรเดียล หญิง
144 Sailing Open Laser 4.7
145 Wushu ยุทธลีลาชาย ฉางฉวน
146 Wushu Men's taijiquan and taijijian
147 Wushu Men's daoshu and gunshu
148 Wushu ยุทธลีลาหญิง ฉางฉวน
149 Wushu ยุทธลีลาหญิง หนานฉวน / หนานเต๋า
150 Wushu Women's jianshu and qiangshu
151 Softball ทีมหญิง
152 Basketball ทีมชาย 3x3
153 Basketball ทีมหญิง 3x3
154 Archery Men's team Recurve
155 Archery Women's individual Recurve
156 Badminton ทีมชาย
157 Badminton หญิงคู่
158 Badminton คู่ผสม
159 Boxing ชาย ไลต์เวต (60 กก.)
160 Boxing หญิง ฟลายเวต (51 กก.)
161 Men's team
162 Rugby sevens ทีมหญิง
163 Volleyball ชายหาด หญิง
164 Esports Arena of Valor
165 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 125 กิโลกรัม
166 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 77 กิโลกรัม
167 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
168 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 76 กิโลกรัม
169 Soft tennis Women's singles
170 Tennis หญิงเดี่ยว
171 Table tennis ชายเดี่ยว
172 Table tennis หญิงเดี่ยว
173 Table tennis คู่ผสม
174 Taekwondo พูมเซ ทีมชาย
175 Taekwondo เคียวรูกิ ชาย แบนตั้มเวท 63 กก.
176 Taekwondo Kyorugi Women Welterweight 67 kg
177 Fencing เอเป้ทีมชาย
178 Fencing ฟอยล์ทีมชาย
179 Fencing เอเป้บุคคลหญิง
180 Fencing ฟอยล์บุคคลหญิง
181 Fencing เซเบอร์บุคคลหญิง
182 Fencing เซเบอร์ทีมหญิง
183 Karate Women's kumite 61 kg
184 Men's speed
185 Wushu ต่อสู้ชาย 56 กก.
186 Wushu ต่อสู้ชาย 60 กก.
187 Wushu ต่อสู้ชาย 70 กก.
188 Water polo ทีมหญิง
189 ทีมชาย
190 ทีมหญิง
191 Hockey ทีมหญิง
192 Football ทีมหญิง
193 Handball ทีมหญิง
194 Archery Mixed team Recurve
195 Badminton ชายคู่
196 Badminton ทีมหญิง
197 Badminton คู่ผสม
198 Boxing ชาย ไลต์ ฟลายเวต (46-49 กก.)
199 Boxing ชาย แบนตัมเวต (56 กก.)
200 Boxing หญิง เฟเธอร์เวต (57 กก.)
201 Mixed team
202 Supermixed team
203 Volleyball ทีมหญิง
204 Esports Clash Royale
205 Esports League of Legends
206 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 97 กิโลกรัม
207 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 68 กิโลกรัม
208 Soft tennis Women's team
209 Tennis ชายเดี่ยว
210 Tennis หญิงเดี่ยว
211 Tennis หญิงคู่
212 Table tennis ชายเดี่ยว
213 Table tennis ทีมชาย
214 Table tennis หญิงเดี่ยว
215 Table tennis ทีมหญิง
216 Table tennis คู่ผสม
217 Taekwondo เคียวรูกิ หญิง เฟเธอร์เวท 57 กก.
218 Taekwondo Kyorugi Women Heavyweight +67 kg
219 Fencing ฟอยล์บุคคลชาย
220 Fencing เอเป้ทีมหญิง
221 Fencing ฟอยล์ทีมหญิง
222 Fencing เซเบอร์บุคคลหญิง
223 Judo หญิง ไม่เกิน 63 กิโลกรัม
224 Judo หญิง ไม่เกิน 78 กิโลกรัม
225 Judo หญิง 78 กิโลกรัม ขึ้นไป
226 Judo ทีมผสม
227 Karate Women's kumite 68 kg
228 Karate Women's kumite +68 kg
229 Men's speed relay
230 Women's speed
231 Women's speed relay
232 Women's speed relay
233 Wushu ต่อสู้ชาย 65 กก.
234 Wushu ต่อสู้หญิง 52 กก.
235 Wushu ต่อสู้หญิง 60 กก.
236 Diving ชาย ซิงโครไนซ์สปริงบอร์ด 3 เมตร
237 Diving ชาย ซิงโครไนซ์แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
238 Diving หญิง ซิงโครไนซ์แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
239 Diving หญิง ซิงโครไนซ์สปริงบอร์ด 3 เมตร
240 Swimming ชาย ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 ม.
241 Swimming ชาย ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 ม.
242 Swimming ชาย ผลัดผสม 4×100 ม.
243 Swimming หญิง ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 ม.
244 Swimming หญิง ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 ม.
245 Swimming MIXED 4X100 ม. ผลัดผสม
246 ประเภทคู่
247 ประเภททีม
248 Canoeing สปรินท์ ชาย ซี-2 200 ม.
249 Canoeing สปรินท์ ชาย ซี-2 1000 ม.
250 KAYAK สปรินท์ ชาย เค-2 1000 ม.
251 Canoeing สปรินท์ หญิง ซี-2 500 ม.
252 KAYAK สปรินท์ หญิง เค-2 500 ม.
253 KAYAK สปรินท์ หญิง เค-4 500 ม.
254 Golf ทีมชาย
255 Golf ทีมหญิง
256 ชาย วิ่งผลัด 4x100 เมตร
257 หญิง วิ่งผลัด 4x100 เมตร
258 ผสม วิ่งผลัด 4×400 เมตร
259 Men's pair
260 Men's team
261 Men's team
262 Cycling Track Men team sprint
263 Cycling Track Men team pursuit
264 Track cycling Women madison
265 Cycling Track Women team sprint
266 Cycling Track Women team pursuit
267 Rowing Men's double sculls
268 Rowing Men's coxless pair
269 Rowing Men's lightweight coxless four
270 Rowing Women's double sculls
271 Rowing Women's coxless pair
272 Rowing Women's coxless four
273 Rowing Women's lightweight double sculls
274 Shooting Mixed 10 m air pistol team
275 Shooting Mixed 10 m air rifle team
276 Mixed trap team
277 Sailing 470 ชาย
278 Sailing 470 หญิง
279 Sailing Mixed RS:One team
127 93 59