ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Indonesia

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 ชาย
2 หญิง
3 MOUNTAIN BIKE DOWNHILL (DH) MEN
4 MOUNTAIN BIKE DOWNHILL (DH) WOMEN
5 MOUNTAIN BIKE DOWNHILL (DH) WOMEN
6 เจ็ทสกีนั่ง ขับขี่ระยะทางไกล รุ่นทั่วไป
7 เจ็ทสกีนั่ง จำกัดการแต่งเครื่องยนต์
8 เจ็ทสกีนั่ง จำกัดการแต่งเครื่องยนต์
9 Men's park
10 Men's park
11 Men's street
12 Women's street
13 Cycling BMX Men's
14 Cycling BMX Women's
15 Cycling Mountain bike Men's downhill
16 Cycling Mountain bike Women's downhill
17 Cycling Mountain bike Women's downhill
18 Men Individual accuracy
19 Women Individual accuracy
20 Canoeing สปรินท์ หญิง ซี-1 200 ม.
21 ชาย กระโดดไกล
22 หญิง กระโดดข้ามรั้ว 100 ม.
23 Weightlifting ประเภทชาย 56 กก.
24 Weightlifting ประเภทชาย 62 กก.
25 Weightlifting ประเภทหญิง 48 กก.
26 Shooting 10 m running target mixed
27 Sailing Open Laser 4.7
28 Wushu ยุทธลีลาชาย ฉางฉวน
29 Wushu Men's daoshu and gunshu
30 Wushu Women's taijiquan and taijijian
31 Pencak silat Men's seni Tunggal
32 Pencak silat Women's seni Tunggal
33 Badminton ชายเดี่ยว
34 Badminton ชายคู่
35 Badminton หญิงคู่
36 Boxing ชาย แบนตัมเวต (56 กก.)
37 Mixed team
38 เซปักตะกร้อ ทีมชายเดี่ยว 3 คน
39 เซปักตะกร้อ ทีมชายเดี่ยว 4 คน
40 เซปักตะกร้อ ทีมชุดชายคู่
41 เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย
42 เซปักตะกร้อ ทีมสี่คนหญิง
43 Volleyball ชายหาด ชาย
44 Volleyball ชายหาด ชาย
45 Volleyball ชายหาด หญิง
46 Esports Clash Royale
47 Soft tennis Men's singles
48 Karate Men's kumite 60 kg
49 Karate Women's kumite 55 kg
50 Men's speed
51 Men's speed relay
52 Women's speed
53 Women's speed relay
54 Wushu ต่อสู้หญิง 60 กก.
55 Pencak silat Tanding (match) Men Class C 55–60 kg
56 Pencak silat Tanding (match) Men Class E 65–70 kg
57 Pencak silat Tanding (match) Men Class I 85–90 kg
58 Kurash WOMEN -63 KG
59 Archery Men's individual Recurve
60 Archery Women's individual Recurve
61 Badminton ชายเดี่ยว
62 Badminton ชายคู่
63 Badminton ทีมชาย
64 Badminton ทีมหญิง
65 Badminton คู่ผสม
66 Supermixed team
67 Esports Hearthstone
68 Soft tennis Men's singles
69 Soft tennis Men's team
70 Soft tennis Women's singles
71 Tennis คู่ผสม
72 Taekwondo พูมเซ หญิงเดี่ยว
73 Karate Men's kata
74 Karate Men's kumite 67 kg
75 Men's speed relay
76 Women's speed
77 Wushu ต่อสู้ชาย 56 กก.
78 Wushu ต่อสู้ชาย 70 กก.
79 Pencak silat Tanding (match) Men Class B 50–55 kg
80 Pencak silat Tanding (match) Men Class D 60–65 kg
81 Pencak silat Tanding (match) Men Class F 70–75 kg
82 Pencak silat Tanding (match) Women Class B 50–55 kg
83 Pencak silat Tanding (match) Women Class C 55–60 kg
84 Men Team accuracy
85 Men Team cross-country
86 Women Team accuracy
87 Women Team cross-country
88 Canoeing สปรินท์ หญิง ซี-2 500 ม.
89 ชาย วิ่งผลัด 4x100 เมตร
90 Men's pair
91 Mixed pair
92 Rowing Men's quadruple sculls
93 Rowing Men's lightweight coxless four
94 Rowing Men's lightweight coxed 8
95 Rowing Women's coxless pair
96 Rowing Women's coxless four
97 Pencak silat Men's Ganda
98 Pencak silat Men's Regu
99 Pencak silat Women's Ganda
100 Pencak silat Women's Regu
33 23 44