ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Japan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 50 ม.
2 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 50 ม.
3 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 100 ม.
4 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 100 ม.
5 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 200 ม.
6 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 400 ม.
7 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 400 ม.
8 Swimming ชาย ฟรีสไตล์ 800 ม.
9 Swimming ชาย กรรเชียง 50 ม.
10 Swimming ชาย กรรเชียง 100 ม.
11 Swimming ชาย กรรเชียง 200 ม.
12 Swimming ชาย กรรเชียง 200 ม.
13 Swimming ชาย กบ 50 ม.
14 Swimming ชาย กบ 100 ม.
15 Swimming ชาย กบ 200 ม.
16 Swimming ชาย กบ 200 ม.
17 Swimming ชาย ผีเสื้อ 100 ม.
18 Swimming ชาย ผีเสื้อ 200 ม.
19 Swimming ชาย ผีเสื้อ 200 ม.
20 Swimming ชาย เดี่ยวผสม 200 ม.
21 Swimming ชาย เดี่ยวผสม 400 ม.
22 Swimming ชาย เดี่ยวผสม 400 ม.
23 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 50 ม.
24 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 100 ม.
25 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 200 ม.
26 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 400 ม.
27 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 800 ม.
28 Swimming หญิง ฟรีสไตล์ 1500 ม.
29 Swimming หญิง กรรเชียง 50 ม.
30 Swimming หญิง กรรเชียง 100 ม.
31 Swimming หญิง กรรเชียง 100 ม.
32 Swimming หญิง กรรเชียง 200 ม.
33 Swimming หญิง กบ 50 ม.
34 Swimming หญิง กบ 100 ม.
35 Swimming หญิง กบ 100 ม.
36 Swimming หญิง กบ 200 ม.
37 Swimming หญิง กบ 200 ม.
38 Swimming หญิง ผีเสื้อ 50 ม.
39 Swimming หญิง ผีเสื้อ 100 ม.
40 Swimming หญิง ผีเสื้อ 200 ม.
41 Swimming หญิง ผีเสื้อ 200 ม.
42 Swimming หญิง เดี่ยวผสม 200 ม.
43 Swimming หญิง เดี่ยวผสม 200 ม.
44 Swimming หญิง เดี่ยวผสม 400 ม.
45 Swimming หญิง เดี่ยวผสม 400 ม.
46 ชาย
47 Women's individual
48 ชาย C - 1
49 ชาย K - 1
50 หญิง K - 1
51 โรดเรซชาย
52 ชาย ไทม์ไทรอัล
53 โรดเรซหญิง
54 หญิง ไทม์ไทรอัล
55 Triathlon บุคคลชาย
56 Triathlon บุคคลหญิง
57 Men's park
58 Men's street
59 Women's park
60 Women's park
61 Women's street
62 Canoeing สลาลอม ชาย ซี-1
63 Canoeing สลาลอม ชาย เค- 1
64 Canoeing สลาลอม หญิง เค-1
65 Cycling BMX Men's
66 Cycling ชาย จักรยานทางไกล
67 Cycling ชาย ไทม์ไทรอัล
68 Cycling หญิง จักรยานทางไกล
69 Cycling หญิง ไทม์ไทรอัล
70 Individual eventing
71 KAYAK สปรินท์ หญิง เค-1 200 ม.
72 Bowling หญิง มาสเตอร์ส
73 Golf บุคคลชาย
74 ชาย 100 ม.
75 ชาย 200 ม.
76 ชาย กระโดดข้ามรั้ว 110 ม.
77 ชาย กระโดดข้ามรั้ว 400 ม.
78 ชาย วิ่งวิบาก 3000 ม.
79 ชาย มาราธอน
80 ชาย เดิน 20 กม.
81 ชาย เดิน 50 กม.
82 ชาย กระโดดสูง
83 ชาย กระโดดค้ำ
84 ชาย กระโดดไกล
85 ชาย ทศกรีฑา
86 ชาย ทศกรีฑา
87 หญิง มาราธอน
88 หญิง เดิน 20 กม.
89 หญิง ขว้างค้อน
90 หญิง สัตตกรีฑา
91 Cycling Track Men sprint
92 Cycling Track Men Keirin
93 Track cycling Men individual pursuit
94 Cycling Track Men Omnium
95 Cycling Track Women Omnium
96 Weightlifting ประเภทหญิง 58 กก.
97 Rowing Men's single sculls
98 Men's combined
99 Men's combined
100 Women's combined
101 Shooting ประเภทบุคคลชาย ปืนยาว 50 ม. 3 ท่า
102 Sailing เลเซอร์เรเดียล หญิง
103 Wushu Men's taijiquan and taijijian
104 Water polo ทีมชาย
105 Softball ทีมหญิง
106 Hockey ทีมหญิง
107 Football ทีมหญิง
108 Archery Women's team Recurve
109 Archery Mixed team Recurve
110 Badminton ทีมชาย
111 Badminton หญิงคู่
112 Badminton ทีมหญิง
113 Rugby sevens ทีมชาย
114 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
115 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 50 กิโลกรัม
116 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
117 Soft tennis Women's singles
118 Soft tennis Mixed doubles
119 Tennis หญิงคู่
120 Fencing ฟอยล์ทีมหญิง
121 Judo หญิง ไม่เกิน 52 กิโลกรัม
122 Judo หญิง ไม่เกิน 63 กิโลกรัม
123 Judo หญิง ไม่เกิน 70 กิโลกรัม
124 Judo หญิง ไม่เกิน 78 กิโลกรัม
125 Judo ทีมผสม
126 Karate Men's kata
127 Karate Women's kumite 68 kg
128 Karate Women's kumite +68 kg
129 Sambo Women's 68 kg
130 Water polo ทีมหญิง
131 เรือแคนูโปโล ทีมชาย
132 Baseball ทีมชาย
133 ทีมหญิง
134 Basketball ทีมหญิง 3x3
135 Hockey ทีมชาย
136 Football ทีมชาย
137 Handball ทีมหญิง
138 Badminton ชายเดี่ยว
139 Badminton หญิงเดี่ยว
140 Badminton หญิงคู่
141 Boxing ชาย ไลต์ เวลเตอร์เวต (64 กก.)
142 Rugby sevens ทีมหญิง
143 เซปักตะกร้อ ทีมชายเดี่ยว 4 คน
144 เซปักตะกร้อ ทีมชุดชายคู่
145 Volleyball ชายหาด หญิง
146 Esports Pro Evolution Soccer 2018
147 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
148 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 74 กิโลกรัม
149 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 60 กิโลกรัม
150 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 130 กิโลกรัม
151 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 53 กิโลกรัม
152 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 62 กิโลกรัม
153 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 76 กิโลกรัม
154 Soft tennis Men's team
155 Soft tennis Women's team
156 Tennis ชายคู่
157 Tennis ชายคู่
158 Tennis คู่ผสม
159 Taekwondo เคียวรูกิ ชาย ฟลายเวท 58 กก.
160 Taekwondo เคียวรูกิ หญิง ฟลายเวท 49 กก.
161 Fencing เอเป้บุคคลชาย
162 Fencing เอเป้ทีมชาย
163 Fencing ฟอยล์ทีมชาย
164 Fencing เอเป้ทีมหญิง
165 Fencing ฟอยล์บุคคลหญิง
166 Fencing เซเบอร์บุคคลหญิง
167 Fencing เซเบอร์ทีมหญิง
168 Judo ชาย ไม่เกิน 60 กิโลกรัม
169 Judo ชาย ไม่เกิน 66 กิโลกรัม
170 Judo ชาย ไม่เกิน 73 กิโลกรัม
171 Judo ชาย ไม่เกิน 90 กิโลกรัม
172 Judo ชาย ไม่เกิน 100 กิโลกรัม
173 Judo หญิง ไม่เกิน 48 กิโลกรัม
174 Judo หญิง ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
175 Judo หญิง 78 กิโลกรัม ขึ้นไป
176 Karate Men's kumite 84 kg
177 Karate Women's kata
178 Karate Women's kumite 50 kg
179 Squash ทีมหญิง
180 Diving ชาย ซิงโครไนซ์สปริงบอร์ด 3 เมตร
181 Swimming ชาย ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 ม.
182 Swimming ชาย ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 ม.
183 Swimming ชาย ผลัดผสม 4×100 ม.
184 Swimming หญิง ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 ม.
185 Swimming หญิง ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 ม.
186 Swimming หญิง ผลัดผสม 4×100 ม.
187 Swimming MIXED 4X100 ม. ผลัดผสม
188 ประเภทคู่
189 ประเภททีม
190 TRIATHLON MIXED RELAY MIXED
191 Team dressage
192 Team eventing
193 Team jumping
194 Men Team cross-country
195 Women Team cross-country
196 KAYAK สปรินท์ หญิง เค-2 500 ม.
197 Bowling ทีมชาย 3 คน
198 Golf ทีมชาย
199 ชาย วิ่งผลัด 4x100 เมตร
200 ชาย วิ่งผลัด 4×400 เมตร
201 Track cycling Men madison
202 Cycling Track Men team sprint
203 Cycling Track Men team pursuit
204 Cycling Track Women team pursuit
205 Rowing Men's coxless pair
206 Rowing Men's lightweight double sculls
207 Sailing Men 49er
208 Sailing 470 ชาย
209 Sailing 470 หญิง
79 57 73