ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Kyrgyzstan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 หญิง 5000 ม.
2 หญิง 10000 ม.
3 Weightlifting ประเภทชาย 69 กก.
4 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 60 กิโลกรัม
5 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 67 กิโลกรัม
6 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 77 กิโลกรัม
7 Judo ชาย ไม่เกิน 66 กิโลกรัม
8 Judo ชาย ไม่เกิน 81 กิโลกรัม
9 Pencak silat Tanding (match) Men Class E 65–70 kg
10 Ju-jitsu Men's contact 77KG
11 Boxing ชาย ฟลายเวต (52 กก.)
12 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 97 กิโลกรัม
13 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 97 กิโลกรัม
14 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 62 กิโลกรัม
15 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 68 กิโลกรัม
16 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 76 กิโลกรัม
17 Pencak silat Tanding (match) Men Class F 70–75 kg
18 Ju-jitsu Men's contact 69KG
19 Ju-jitsu Men's contact 85KG
20 Ju-jitsu Men's contact 85KG
2 6 12