ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


North Korea

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Diving หญิง แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
2 หญิง มาราธอน
3 Weightlifting ประเภทชาย 56 กก.
4 Weightlifting ประเภทชาย 69 กก.
5 Weightlifting ประเภทชาย 77 กก.
6 Weightlifting ประเภทชาย 85 กก.
7 Weightlifting ประเภทหญิง 48 กก.
8 Weightlifting ประเภทหญิง 63 กก.
9 Weightlifting ประเภทหญิง 63 กก.
10 Weightlifting ประเภทหญิง 69 กก.
11 Weightlifting ประเภทหญิง 75 กก.
12 Weightlifting ประเภทหญิง +75 กก.
13 Boxing ชาย ฟลายเวต (52 กก.)
14 Boxing หญิง เฟเธอร์เวต (57 กก.)
15 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
16 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 53 กิโลกรัม
17 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 62 กิโลกรัม
18 Table tennis ทีมหญิง
19 Judo หญิง ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
20 Shooting ชาย 10 m running target
21 Archery Mixed team Recurve
22 Boxing หญิง ฟลายเวต (51 กก.)
23 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 50 กิโลกรัม
24 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
25 Judo หญิง ไม่เกิน 52 กิโลกรัม
26 Diving ชาย ซิงโครไนซ์แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
27 Diving หญิง ซิงโครไนซ์แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
28 Diving หญิง ซิงโครไนซ์สปริงบอร์ด 3 เมตร
29 ประเภททีม
10 10 9