ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


South Korea

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Diving 1 M SPRINGBOARD DIVING MEN
2 Diving ชาย สปริงบอร์ด 3 เมตร
3 Diving ชาย แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
4 Diving 1 M SPRINGBOARD DIVING WOMEN
5 Swimming ชาย กรรเชียง 50 ม.
6 Swimming ชาย กรรเชียง 100 ม.
7 Swimming หญิง ผีเสื้อ 100 ม.
8 Swimming หญิง เดี่ยวผสม 200 ม.
9 Swimming หญิง เดี่ยวผสม 400 ม.
10 Modern Pentathlon ชาย
11 Modern Pentathlon ชาย
12 Modern Pentathlon หญิง
13 Modern Pentathlon หญิง
14 Men's 20000 m elimination
15 Men's 20000 m elimination
16 โรดเรซหญิง
17 หญิง ไทม์ไทรอัล
18 Men's street
19 Speed skating Men 20000 m elimination
20 Speed skating Men 20000 m elimination
21 Cycling หญิง จักรยานทางไกล
22 Cycling หญิง ไทม์ไทรอัล
23 Individual dressage
24 Men Individual accuracy
25 Women Individual accuracy
26 KAYAK สปรินท์ ชาย เค-1 200 ม.
27 KAYAK สปรินท์ หญิง เค-1 500 ม.
28 Bowling ชาย มาสเตอร์ส
29 Bowling ชาย มาสเตอร์ส
30 Bowling ชาย มาสเตอร์ส
31 Bowling หญิง มาสเตอร์ส
32 Bowling หญิง มาสเตอร์ส
33 Golf บุคคลชาย
34 ชาย เดิน 50 กม.
35 ชาย กระโดดสูง
36 หญิง กระโดดข้ามรั้ว 100 ม.
37 หญิง กระโดดค้ำ
38 หญิง พุ่งแหลน
39 Cycling Track Men sprint
40 Track cycling Men individual pursuit
41 Cycling Track Women sprint
42 Cycling Track Women sprint
43 Cycling Track Women Keirin
44 Track cycling Women individual pursuit
45 Cycling Track Women Omnium
46 Weightlifting ประเภทชาย 77 กก.
47 Weightlifting ประเภทชาย 85 กก.
48 Weightlifting ประเภทหญิง 69 กก.
49 Weightlifting ประเภทหญิง 75 กก.
50 Weightlifting ประเภทหญิง +75 กก.
51 Rowing Men's single sculls
52 Rowing Men's lightweight single sculls
53 Men's combined
54 Women's combined
55 Women's combined
56 Men's 25 m rapid fire pistol
57 Men's 300 m standard rifle
58 Men's 300 m standard rifle
59 Shooting 10 m running target mixed
60 Shooting ชาย 10 m running target
61 Shooting ประเภทบุคคลชาย ดับเบิล แทรป
62 Shooting ประเภทบุคคลหญิง ปืนสั้นอัดลม 10 ม.
63 Shooting ประเภทบุคคลหญิง ปืนสั้นอัดลม 25 ม.
64 Shooting ประเภทบุคคลหญิง ปืนยาวอัดลม 10 ม.
65 Clay Shooting บุคคลหญิง แทรป
66 Clay Shooting บุคคลหญิง สกีต
67 Windsurfing RS:X ชาย
68 Sailing เลเซอร์ชาย
69 Wushu ยุทธลีลาชาย หนานฉวน / หนานกุน
70 Wushu Men's daoshu and gunshu
71 Baseball ทีมชาย
72 ทีมชาย
73 ทีมหญิง
74 Football ทีมชาย
75 Football ทีมหญิง
76 Handball ทีมชาย
77 Handball ทีมหญิง
78 ทีมชาย
79 Archery Men's individual Recurve
80 Archery Men's team Recurve
81 Archery Women's individual Recurve
82 Archery Women's team Recurve
83 Archery Men's team Compound
84 Archery Women's team Compound
85 Archery Mixed team Compound
86 Volleyball ทีมชาย
87 Volleyball ทีมหญิง
88 Esports StarCraft II: Legacy of the Void
89 Esports League of Legends
90 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 67 กิโลกรัม
91 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 77 กิโลกรัม
92 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 97 กิโลกรัม
93 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 130 กิโลกรัม
94 Soft tennis Men's singles
95 Soft tennis Men's singles
96 Soft tennis Men's team
97 Soft tennis Women's team
98 Soft tennis Mixed doubles
99 Tennis ชายเดี่ยว
100 Table tennis ทีมชาย
101 Taekwondo พูมเซ ทีมหญิง
102 Taekwondo เคียวรูกิ ชาย ฟลายเวท 58 กก.
103 Taekwondo เคียวรูกิ ชาย แบนตั้มเวท 63 กก.
104 Taekwondo เคียวรูกิ ชาย เฟเธอร์เวท 68 กก.
105 Taekwondo เคียวรูกิ หญิง แบนตั้มเวท 53 กก.
106 Taekwondo เคียวรูกิ หญิง เฟเธอร์เวท 57 กก.
107 Taekwondo Kyorugi Women Heavyweight +67 kg
108 Fencing เอเป้ทีมชาย
109 Fencing ฟอยล์บุคคลชาย
110 Fencing เซเบอร์บุคคลชาย
111 Fencing เซเบอร์ทีมชาย
112 Fencing เอเป้ทีมหญิง
113 Fencing เซเบอร์บุคคลหญิง
114 Judo ชาย ไม่เกิน 66 กิโลกรัม
115 Judo ชาย ไม่เกิน 73 กิโลกรัม
116 Judo ชาย ไม่เกิน 90 กิโลกรัม
117 Judo ชาย ไม่เกิน 100 กิโลกรัม
118 Judo ชาย 100 กิโลกรัม ขึ้นไป
119 Judo หญิง ไม่เกิน 48 กิโลกรัม
120 Judo หญิง ไม่เกิน 63 กิโลกรัม
121 Judo หญิง 78 กิโลกรัม ขึ้นไป
122 Judo ทีมผสม
123 Karate Men's kata
124 Wushu ต่อสู้ชาย 70 กก.
125 Ju-jitsu WOMEN 62KG
126 Basketball ทีมชาย 3x3
127 Archery Men's individual Recurve
128 Rugby sevens ทีมชาย
129 เซปักตะกร้อ ทีมชายเดี่ยว 3 คน
130 เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง
131 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 74 กิโลกรัม
132 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 97 กิโลกรัม
133 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 125 กิโลกรัม
134 Soft tennis Mixed doubles
135 Table tennis ชายเดี่ยว
136 Table tennis หญิงเดี่ยว
137 Table tennis ทีมหญิง
138 Taekwondo พูมเซ ชายเดี่ยว
139 Taekwondo พูมเซ ทีมชาย
140 Taekwondo พูมเซ หญิงเดี่ยว
141 Taekwondo Kyorugi Men Welterweight 80 kg
142 Taekwondo Kyorugi Women Welterweight 67 kg
143 Fencing เอเป้บุคคลชาย
144 Fencing เอเป้บุคคลชาย
145 Fencing ฟอยล์ทีมชาย
146 Fencing เซเบอร์บุคคลชาย
147 Fencing เอเป้บุคคลหญิง
148 Fencing เอเป้บุคคลหญิง
149 Fencing ฟอยล์บุคคลหญิง
150 Fencing ฟอยล์ทีมหญิง
151 Fencing เซเบอร์ทีมหญิง
152 Judo ชาย ไม่เกิน 60 กิโลกรัม
153 Judo หญิง ไม่เกิน 52 กิโลกรัม
154 Judo หญิง ไม่เกิน 70 กิโลกรัม
155 Judo หญิง ไม่เกิน 78 กิโลกรัม
156 Shooting ชาย 10 m running target
157 Ju-jitsu MEN 94KG
158 Diving ชาย ซิงโครไนซ์สปริงบอร์ด 3 เมตร
159 Diving ชาย ซิงโครไนซ์แฟลตฟอร์ม 10 เมตร
160 Swimming MIXED 4X100 ม. ผลัดผสม
161 TRIATHLON MIXED RELAY MIXED
162 Team dressage
163 Men Team accuracy
164 Women Team accuracy
165 Women Team cross-country
166 Canoeing สปรินท์ ชาย เค-4 500 ม.
167 Bowling ทีมชาย 6 คน
168 Bowling ทีมหญิง 6 คน
169 Golf ทีมชาย
170 Golf ทีมหญิง
171 Track cycling Men madison
172 Track cycling Women madison
173 Cycling Track Women team sprint
174 Cycling Track Women team pursuit
175 Rowing Men's lightweight double sculls
176 Rowing Women's double sculls
177 Rowing Women's coxless pair
178 Rowing Women's lightweight quadruple sculls
179 Shooting Mixed 10 m air pistol team
180 Sailing Men 49er
51 59 70