ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Kuwait

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Individual jumping
2 ชาย ขว้างจักร
3 Clay Shooting ประเภทบุคคลชาย สกีต
4 Karate Men's kumite 67 kg
5 Karate Men's kumite 84 kg
6 Kurash MEN -90 KG
3 1 2