ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Mongolia

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Shooting ประเภทบุคคลหญิง ปืนยาวอัดลม 10 ม.
2 Shooting ประเภทบุคคลหญิง ปืนไรเฟิล 3 ตำแหน่ง 50 ม.
3 Shooting ประเภทบุคคลหญิง ปืนไรเฟิล 3 ตำแหน่ง 50 ม.
4 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 62 กิโลกรัม
5 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 68 กิโลกรัม
6 Judo ชาย ไม่เกิน 81 กิโลกรัม
7 Judo หญิง ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
8 Judo หญิง ไม่เกิน 70 กิโลกรัม
9 Sambo Women's 48 kg
10 Sambo Women's 68 kg
11 Boxing ชาย ไลต์เวต (60 กก.)
12 Boxing ชาย ไลต์ เวลเตอร์เวต (64 กก.)
13 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
14 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 86 กิโลกรัม
15 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 53 กิโลกรัม
16 Wrestling หญิง ฟรีสไตล์ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
17 Judo ชาย ไม่เกิน 90 กิโลกรัม
18 Judo ชาย ไม่เกิน 100 กิโลกรัม
19 Judo ชาย 100 กิโลกรัม ขึ้นไป
20 Judo หญิง ไม่เกิน 48 กิโลกรัม
21 Sambo Men's 52 kg
22 Sambo Women's 48 kg
23 Kurash WOMEN -63 KG
24 Kurash WOMEN 78 KG
25 Ju-jitsu WOMEN 62KG
5 9 11