ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Macau

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Triathlon บุคคลหญิง
2 Wushu ยุทธลีลาชาย หนานฉวน / หนานกุน
3 Wushu ยุทธลีลาหญิง ฉางฉวน
4 Karate Women's kata
5 Karate Women's kumite 55 kg
1 2 2