ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Nepal

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Men Team cross-country
0 1 0