ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Pakistan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 ชาย พุ่งแหลน
2 ทีมชาย
3 Karate Women's kumite +68 kg
4 Squash ทีมชาย
0 0 4