ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Saudi Arabia

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Individual jumping
2 ชาย 5000 ม.
3 Men's 300 m standard rifle
4 Karate Men's kumite +84 kg
5 Karate Men's kumite 75 kg
6 Team jumping
1 2 3