ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Turkmenistan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Weightlifting ประเภทหญิง 53 กก.
2 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 87 กิโลกรัม
3 Ju-jitsu MEN 56KG
0 1 2