ตารางสรุปเหรียญ เอเชียนเกมส์ ( เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 (อินโดนีเซีย) )


Uzbekistan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 ชาย ไทม์ไทรอัล
2 Cycling ชาย ไทม์ไทรอัล
3 Canoeing สปรินท์ ชาย ซี 1-1000 ม.
4 Canoeing สปรินท์ หญิง ซี-1 200 ม.
5 ชาย เขย่งก้าวกระโดด
6 ชาย ขว้างค้อน
7 หญิง กระโดดสูง
8 หญิง กระโดดสูง
9 Weightlifting ประเภทชาย 62 กก.
10 Weightlifting ประเภทชาย 69 กก.
11 Weightlifting ประเภทชาย 105 กก.
12 Weightlifting ประเภทชาย +105 กก.
13 Weightlifting ประเภทหญิง 75 กก.
14 Wushu ยุทธลีลาหญิง หนานฉวน / หนานเต๋า
15 Boxing ชาย ไลต์ ฟลายเวต (46-49 กก.)
16 Boxing ชาย ฟลายเวต (52 กก.)
17 Boxing ชาย ไลต์เวต (60 กก.)
18 Boxing ชาย ไลต์ เวลเตอร์เวต (64 กก.)
19 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
20 Tennis ชายเดี่ยว
21 Taekwondo Kyorugi Men Heavyweight +80 kg
22 Taekwondo Kyorugi Women Heavyweight +67 kg
23 Judo ชาย ไม่เกิน 60 กิโลกรัม
24 Judo ชาย ไม่เกิน 100 กิโลกรัม
25 Judo ชาย 100 กิโลกรัม ขึ้นไป
26 Sambo Men's 52 kg
27 Sambo Women's 48 kg
28 Sambo Women's 68 kg
29 Pencak silat Tanding (match) Men Class D 60–65 kg
30 Kurash MEN -66 KG
31 Kurash MEN -81 KG
32 Kurash MEN -90 KG
33 Kurash MEN +90 KG
34 Kurash WOMEN -63 KG
35 Kurash WOMEN -63 KG
36 Kurash WOMEN 78 KG
37 Ju-jitsu Men's contact 62KG
38 Boxing ชาย ฟลายเวต (52 กก.)
39 Boxing ชาย เวลเตอร์เวต (69 กก.)
40 Boxing ชาย มิดเดิลเวต (75 กก.)
41 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 74 กิโลกรัม
42 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 97 กิโลกรัม
43 Wrestling ชาย ฟรีสไตล์ไม่เกิน 125 กิโลกรัม
44 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 87 กิโลกรัม
45 Wrestling ชาย เกรกโกร-โรมัน ไม่เกิน 130 กิโลกรัม
46 Taekwondo เคียวรูกิ ชาย ฟลายเวท 58 กก.
47 Taekwondo เคียวรูกิ หญิง ฟลายเวท 49 กก.
48 Taekwondo Kyorugi Women Welterweight 67 kg
49 Judo หญิง ไม่เกิน 70 กิโลกรัม
50 Karate Men's kumite 60 kg
51 Karate Women's kumite 50 kg
52 Karate Women's kumite 61 kg
53 Sambo Men's 90 kg
54 Kurash MEN -66 KG
55 Kurash MEN -90 KG
56 Kurash MEN +90 KG
57 Kurash WOMEN -52 KG
58 Kurash WOMEN -52 KG
59 Canoeing สปรินท์ ชาย ซี-2 1000 ม.
60 KAYAK สปรินท์ ชาย เค-2 1000 ม.
61 Canoeing สปรินท์ หญิง ซี-2 500 ม.
62 KAYAK สปรินท์ หญิง เค-2 500 ม.
63 KAYAK สปรินท์ หญิง เค-4 500 ม.
64 Rowing Men's double sculls
65 Rowing Men's coxless pair
66 Rowing Men's lightweight coxless four
67 Rowing Men's lightweight coxed 8
20 22 25