ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


United Arab Emirates

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Ju-jitsu Men's ne-waza -56 kg
2 Ju-jitsu Men's ne-waza -69 kg
3 Ju-jitsu Men's ne-waza -85 kg
4 Ju-jitsu Men's ne-waza -85 kg
5 Ju-jitsu Men's ne-waza -94 kg
6 Ju-jitsu Men's ne-waza +94
7 Ju-jitsu Men's ne-waza Open
8 Ju-jitsu Men's ne-waza Open
9 Ju-jitsu Women's ne-waza -45 kg
4 2 3