ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Afghanistan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Vovinam Men Attack by leg
2 Beach sambo 62 kg Men
3 Beach sambo +90 kg Men
0 0 3