ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Bahrain

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Bodybuilding 162 cm
2 Ju-jitsu Men's ne-waza -77 kg
2 0 0