ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Hong Kong

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Muaythai Bantamweight 51–54 kg Men
2 Muaythai Light flyweight 45–48 kg Women
3 Coastal rowing Solo ชาย
4 Coastal rowing Double sculls ชาย
5 Coastal rowing Double sculls หญิง
6 Shuttlecock Men's singles
7 Shuttlecock Men's team
8 Beach woodball Fairway Mixed doubles
0 4 4