ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Iran

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Kurash Men −60 kg
2 Kurash MEN -66 KG
3 Kurash MEN -81 KG
4 Beach wrestling ชาย 70 kg
5 Beach wrestling ชาย 80 kg
6 Beach wrestling ชาย 90 kg
7 Vovinam Men Five-gate form
8 Ju-jitsu Men's ne-waza -69 kg
9 Beach athletics 60 m ชาย
10 Beach athletics Long jump ชาย
11 Beach athletics Shot put ชาย
12 Muaythai Welterweight 63.5–67 kg Men
13 Muaythai Light middleweight 67–71 kg Men
14 Vocotruyen Men's 50 kg.
15 Vocotruyen Men's 55 kg.
16 Vocotruyen Men's 70 kg.
17 Vocotruyen Men's Open
18 Pencak silat Tanding (match) Men Class E 65–70 kg
19 Pencak silat Tanding (match) Men Class H 80–85 kg
20 Beach sambo 74 kg Men
21 Beach sambo 90 kg Men
9 6 6