ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Jordan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Ju-jitsu Men's ne-waza -77 kg
2 Ju-jitsu Men's ne-waza -77 kg
3 Ju-jitsu Men's ne-waza -85 kg
4 Ju-jitsu Men's ne-waza -85 kg
5 Ju-jitsu Men's ne-waza -94 kg
6 Ju-jitsu Men's ne-waza Open
7 Ju-jitsu Men's ne-waza Open
8 Ju-jitsu Women's ne-waza -62
9 Ju-jitsu Women's ne-waza -70
10 Ju-jitsu Women's ne-waza +70 kg
11 Ju-jitsu Women's ne-waza Open
12 Ju-jitsu Women's ne-waza Open
13 Muaythai Light heavyweight 75–81 kg Men
4 4 5