ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Kyrgyzstan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Beach wrestling ชาย 60 kg
2 Beach wrestling ชาย 90 kg
3 Ju-jitsu Men's ne-waza -77 kg
4 Beach sambo 62 kg Men
5 Beach sambo 74 kg Men
1 0 4