ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Cambodia

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Pétanque บุคคลชาย
2 Pétanque ชายคู่
3 Pétanque ทีมชาย 3 คน
4 Pétanque หญิงคู่
5 Pétanque ทีมหญิง 3 คน
6 Pétanque บุคคลชายชูตติง
7 Pétanque บุคคลหญิง ชูตติง
8 Vovinam Men Dual machete form
9 Vovinam Men Dual form number 3
10 Vovinam Men Attack by leg
11 Vovinam Men Multi-weapon
12 Vovinam Women Dual sword form
13 Vovinam Mixed Female self-defense
14 Vovinam Mixed Multi-weapon
15 Vocotruyen Men's 60 kg.
16 Vocotruyen Men's 65 kg.
17 Vocotruyen Women's 48 kg.
18 Vocotruyen Women's 52 kg.
19 Vocotruyen Women's 56 kg.
20 Vocotruyen Women's 60 kg.
21 Vocotruyen Women's Open
6 6 9