ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Laos

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Pétanque บุคคลชาย
2 Pétanque บุคคลหญิง
3 Pétanque หญิงคู่
4 Pétanque ทีมหญิง 3 คน
5 Pétanque คู่ผสม
6 Pétanque บุคคลหญิง ชูตติง
7 Vovinam Men Five-gate form
8 Vovinam Men Dual form number 3
9 Vovinam Men Multi-weapon
10 Vovinam Women Dual sword form
11 Vovinam Mixed Female self-defense
12 Vovinam Mixed Multi-weapon
13 Pencak silat Men's Regu
14 Vocotruyen Men's 50 kg.
15 Vocotruyen Men's 55 kg.
16 Vocotruyen Men's 60 kg.
17 Vocotruyen Men's 65 kg.
18 Vocotruyen Men's 70 kg.
19 Vocotruyen Men's Open
20 Pencak silat Tanding (match) Men Class A 45–50 kg
21 Pencak silat Tanding (match) Men Class B 50–55 kg
22 Vocotruyen Women's 52 kg.
23 Vocotruyen Women's 56 kg.
24 Pencak silat Tanding (match) Women Class A 45–50 kg
25 Pencak silat Tanding (match) Women Class B 50–55 kg
26 Vocotruyen Women's Open
27 Beach sepak takraw Men's trios
28 Beach sepak takraw Men's regu
29 Beach sepak takraw Women's trios
30 Beach sepak takraw Women's team regu
3 3 24