ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Lebanon

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Kurash MEN -90 KG
2 Kurash MEN -90 KG
3 Muaythai Light heavyweight 75–81 kg Men
4 Muaythai Flyweight 48–51 kg Women
5 Muaythai Light welterweight 60–63.5 kg Women
6 Beach soccer Men team
7 Beach sambo +90 kg Men
0 1 6