ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Myanmar [Burma]

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Vovinam Men Dual machete form
2 Vovinam Men Dual form number 3
3 Vovinam Men Attack by leg
4 Vovinam Men Multi-weapon
5 Vovinam Women Dual sword form
6 Vovinam Mixed Female self-defense
7 Vovinam Mixed Multi-weapon
8 Beach sepak takraw Men's trios
9 Beach sepak takraw Men's regu
10 Beach sepak takraw Women's trios
11 Beach sepak takraw Women's regu
3 5 3