ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Mongolia

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Basketball ทีมชาย 3x3
2 Kurash Men −60 kg
3 Beach wrestling ชาย 60 kg
4 Beach wrestling ชาย 70 kg
5 Kurash WOMEN -63 KG
6 Beach wrestling ชาย 80 kg
7 Ju-jitsu Men's ne-waza -56 kg
8 Ju-jitsu Men's ne-waza -94 kg
9 Ju-jitsu Men's ne-waza +94
10 Ju-jitsu Women's ne-waza -62
11 Ju-jitsu Women's ne-waza -70
12 Ju-jitsu Women's ne-waza +70 kg
13 Ju-jitsu Women's ne-waza Open
14 Ju-jitsu Women's ne-waza Open
15 Beach sambo +90 kg Men
16 Beach sambo 56 kg Women
17 Beach sambo 64 kg Women
18 Beach sambo 64 kg Women
19 Beach sambo 72 kg Women
7 4 8