ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Independent Olympic

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Ju-jitsu Men's ne-waza -62 kg
0 0 1