ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Philippines

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Kurash MEN -73 KG
2 Kurash WOMEN -52 KG
3 Kurash WOMEN -57 KG
4 Beach wrestling หญิง 60 kg
5 Ju-jitsu Men's ne-waza -62 kg
6 Ju-jitsu Women's ne-waza -45 kg
7 Ju-jitsu Women's ne-waza -55 kg
8 Ju-jitsu Women's ne-waza -55 kg
9 Ju-jitsu Women's ne-waza -62
10 Muaythai Bantamweight 51–54 kg Men
11 Beach athletics Triple jump ชาย
12 Muaythai Light welterweight 60–63.5 kg Men
13 Muaythai Middleweight 71–75 kg Men
14 Pencak silat Tanding (match) Men Class A 45–50 kg
15 Pencak silat Tanding (match) Men Class B 50–55 kg
16 Pencak silat Tanding (match) Men Class C 55–60 kg
17 Pencak silat Tanding (match) Men Class D 60–65 kg
18 Beach athletics Long jump หญิง
19 Pencak silat Tanding (match) Women Class A 45–50 kg
20 Pencak silat Tanding (match) Women Class C 55–60 kg
21 Beach sepak takraw Women's trios
2 4 15