ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Pakistan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Beach wrestling ชาย 70 kg
2 Beach wrestling ชาย 90 kg
3 Ju-jitsu Duo Women's show
4 Ju-jitsu Duo Mixed show
5 Ju-jitsu Men's ne-waza -56 kg
6 Ju-jitsu Men's ne-waza -69 kg
7 Ju-jitsu Men's ne-waza -94 kg
8 Ju-jitsu Men's ne-waza +94
9 Ju-jitsu Women's ne-waza -70
10 Beach handball ทีมชาย
11 Beach Kabaddi ทีมชาย
2 3 6