ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Singapore

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Muaythai Light flyweight 45–48 kg Men
2 Pencak silat Men's seni Tunggal
3 Pencak silat Women's seni Tunggal
4 Pencak silat Women's Regu
5 Muaythai Light flyweight 45–48 kg Women
6 Pencak silat Tanding (match) Men Class D 60–65 kg
7 Pencak silat Tanding (match) Men Class F 70–75 kg
8 Pencak silat Tanding (match) Men Class G 75–80 kg
9 Pencak silat Tanding (match) Men Class H 80–85 kg
10 Pencak silat Tanding (match) Women Class B 50–55 kg
11 Pencak silat Tanding (match) Women Class C 55–60 kg
12 Pencak silat Tanding (match) Women Class D 60–65 kg
2 3 7