ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Turkmenistan

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Kurash MEN -73 KG
2 Kurash MEN -81 KG
3 Kurash MEN -81 KG
4 Kurash MEN -90 KG
5 Kurash MEN -90 KG
6 Kurash Women −48 kg
7 Beach wrestling ชาย 90 kg
8 Ju-jitsu Duo Men's show
9 Ju-jitsu Women's ne-waza -49 kg
10 Ju-jitsu Women's ne-waza -55 kg
11 Muaythai Featherweight 54–57 kg Women
12 Muaythai Lightweight 57–60 kg Women
13 Beach sambo 62 kg Men
14 Beach sambo +90 kg Men
15 Beach sambo 56 kg Women
2 4 9