ตารางสรุปเหรียญ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ( เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม) )


Vietnam

ลำดับ ประเภทกีฬา
1 Kurash Men −60 kg
2 Kurash Men −60 kg
3 Kurash MEN -66 KG
4 Kurash Women −48 kg
5 Kurash Women −48 kg
6 Swimming ชาย มาราธอน 5 กิโลเมตร
7 Kurash WOMEN -52 KG
8 Kurash WOMEN -52 KG
9 Kurash WOMEN -57 KG
10 Kurash WOMEN -57 KG
11 Kurash WOMEN -63 KG
12 Kurash WOMEN -63 KG
13 Kurash WOMEN -70 KG
14 Kurash WOMEN -70 KG
15 Beach wrestling หญิง 50 kg
16 Beach wrestling หญิง 60 kg
17 Beach wrestling หญิง 70 kg
18 Beach wrestling หญิง +70 kg
19 Beach wrestling หญิง +70 kg
20 Pétanque ชายคู่
21 Pétanque ทีมชาย 3 คน
22 Pétanque บุคคลหญิง
23 Pétanque หญิงคู่
24 Pétanque ทีมหญิง 3 คน
25 Pétanque คู่ผสม
26 Pétanque บุคคลชายชูตติง
27 Pétanque บุคคลหญิง ชูตติง
28 Vovinam Men Five-gate form
29 Vovinam Men Dual machete form
30 Vovinam Men Dual form number 3
31 Vovinam Men Attack by leg
32 Vovinam Men Multi-weapon
33 Vovinam Women Dragon-tiger form
34 Vovinam Women Dual sword form
35 Vovinam Mixed Female self-defense
36 Vovinam Mixed Multi-weapon
37 Ju-jitsu Duo Men's show
38 Ju-jitsu Duo Women's show
39 Ju-jitsu Duo Women's show
40 Ju-jitsu Duo Mixed show
41 Ju-jitsu Duo Mixed show
42 Bodybuilding 158 cm
43 Bodybuilding 162 cm
44 Bodybuilding 165 cm
45 Bodybuilding 168 cm
46 Bodybuilding 168 cm
47 Bodybuilding 176 cm
48 Bodybuilding 180 cm
49 Ju-jitsu Women's ne-waza -45 kg
50 Ju-jitsu Women's ne-waza -49 kg
51 Ju-jitsu Women's ne-waza -49 kg
52 Beach athletics 4 × 60 m relay ชาย
53 Muaythai Light flyweight 45–48 kg Men
54 Beach athletics Cross-country ชาย
55 Muaythai Flyweight 48-51 KG Men
56 Beach athletics Cross-country team ชาย
57 Ju-jitsu Women's ne-waza +70 kg
58 Ju-jitsu Women's ne-waza +70 kg
59 Beach woodball Stroke Women's singles
60 Muaythai Featherweight 54–57 kg Men
61 Beach athletics Long jump ชาย
62 Beach woodball Fairway Men's singles
63 Muaythai Lightweight 57–60 kg Men
64 Beach athletics Triple jump ชาย
65 Beach woodball Fairway Women's singles
66 Beach woodball Fairway Women's singles
67 Muaythai Light welterweight 60–63.5 kg Men
68 Muaythai Light middleweight 67–71 kg Men
69 Pencak silat Men's Regu
70 Pencak silat Men's Regu
71 Beach athletics 60 m หญิง
72 Pencak silat Women's seni Tunggal
73 Beach athletics 60 m หญิง
74 Pencak silat Women's Ganda
75 Beach athletics 4 × 60 m relay หญิง
76 Pencak silat Women's Ganda
77 Pencak silat Women's Regu
78 Beach athletics Cross-country หญิง
79 Beach athletics Cross-country หญิง
80 Vocotruyen Men's 50 kg.
81 Vocotruyen Men's 55 kg.
82 Vocotruyen Men's 60 kg.
83 Vocotruyen Men's 65 kg.
84 Muaythai Flyweight 48–51 kg Women
85 Vocotruyen Men's 70 kg.
86 Muaythai Bantamweight 51–54 kg Women
87 Muaythai Bantamweight 51–54 kg Women
88 Vocotruyen Men's Open
89 Pencak silat Tanding (match) Men Class A 45–50 kg
90 Muaythai Featherweight 54–57 kg Women
91 Muaythai Featherweight 54–57 kg Women
92 Pencak silat Tanding (match) Men Class B 50–55 kg
93 Muaythai Lightweight 57–60 kg Women
94 Pencak silat Tanding (match) Men Class C 55–60 kg
95 Vocotruyen Women's 48 kg.
96 Vocotruyen Women's 48 kg.
97 Vocotruyen Women's 52 kg.
98 Beach athletics Cross-country team หญิง
99 Muaythai Light welterweight 60–63.5 kg Women
100 Vocotruyen Women's 56 kg.
101 Muaythai Light welterweight 60–63.5 kg Women
102 Beach athletics Long jump หญิง
103 Beach athletics Long jump หญิง
104 Pencak silat Tanding (match) Men Class F 70–75 kg
105 Beach athletics Triple jump หญิง
106 Beach athletics Triple jump หญิง
107 Pencak silat Tanding (match) Men Class G 75–80 kg
108 Pencak silat Tanding (match) Men Class H 80–85 kg
109 Pencak silat Tanding (match) Women Class A 45–50 kg
110 Pencak silat Tanding (match) Women Class B 50–55 kg
111 Vocotruyen Women's 60 kg.
112 Vocotruyen Women's 60 kg.
113 Vocotruyen Women's Open
114 Vocotruyen Women's Open
115 Pencak silat Tanding (match) Women Class D 60–65 kg
116 Coastal rowing Solo ชาย
117 Coastal rowing Coxed quadruple sculls ชาย
118 Coastal rowing Solo หญิง
119 Beach sambo 62 kg Men
120 Coastal rowing Coxed quadruple sculls หญิง
121 Shuttlecock Men's singles
122 Shuttlecock Men's doubles
123 Shuttlecock Men's team
124 Shuttlecock Women's singles
125 Shuttlecock Women's doubles
126 Shuttlecock Women's team
127 Shuttlecock Mixed doubles
128 Beach sambo 56 kg Women
129 Beach sambo 64 kg Women
130 Beach sambo +72 kg Women
131 Beach sambo +72 kg Women
132 Beach handball ทีมหญิง
133 Beach sepak takraw Men's team regu
134 Beach sepak takraw Women's trios
135 Beach sepak takraw Women's regu
136 Beach sepak takraw Women's team regu
137 Beach woodball Stroke Women's team
138 Beach woodball Fairway Men's team
139 Beach woodball Fairway Women's team
52 44 43