Shuttlecock

final

RANK PARTICIPANT RESULT

Đinh Văn Đức

VNM

-

Praphan Mainoi

THA

-

Mai Yutian

CHN

-

Chan Ho Yin

HKG

-
สถิติการแข่งขันที่ดีที่สุด เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม)
โดย Đinh Văn Đức , Praphan Mainoi , Chan Ho Yin , Mai Yutian
เวลาที่ทำได้ -