Ju-jitsu

Final

RANK PARTICIPANT RESULT

Thammanun Pothaisong Warut Netpong

THA

Ýusup Taňryberdiýew Ahmet Taňryberdiýew

TKM

Trần Cao Trọng Nguyễn Hồng Quân

VNM

Jirayut Wuttiwannaphong Jirayu Vongsawan

THA

สถิติการแข่งขันที่ดีที่สุด เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 (เวียดนาม)
โดย Thammanun Pothaisong Warut Netpong , Ýusup Taňryberdiýew Ahmet Taňryberdiýew , Trần Cao Trọng Nguyễn Hồng Quân , Jirayut Wuttiwannaphong Jirayu Vongsawan
เวลาที่ทำได้