อบรม สัมมนาผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2564

07 ก.ย. 2564 ชื่นชอบ
ผู้จัดงาน : ส.ยกน้ำหนักฯ
สนาม : กรีนเลครีสอร์ท
ประเทศ : ไทย
จังหวัด : เชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง