เอเชี่ยนอินดอร์มาเชี่ยลอาร์ทเกมส์

ตารางสรุปเหรียญ

ลำดับ ประเทศ รวม
1
TKM
80 67 85 232
2
CHN
42 32 23 97
3
IRN
36 23 59 118
4
KAZ
28 28 40 96
5
UZB
24 33 74 131
6
THA
21 20 29 70
7
KOR
15 11 15 41
8
VNM
13 8 19 40
9
KGZ
12 20 37 69
10
HKG
10 11 14 35
11
IND
9 12 19 40
12
TWN
9 7 12 28
13
MNG
5 10 15 30
14
ARE
5 4 8 17
15
QAT
4 4 3 11
16
IRQ
4 3 6 13
17
TJK
3 14 34 51
18
SAU
3 5 2 10
19
PHL
2 14 14 30
20
JPN
2 5 10 17
21
IDN
2 4 14 20
22
PAK
2 3 16 21
23
BHR
2 1 3
24
JOR
1 2 14 17
25
LKA
1 2 1 4
26
AFG
1 1 10 12
27
FJI
1 1 2
28
SYR
1 5 6
29
MHL
1 1
30
MYS
1 1
31
LBN
4 4
32
AUS
2 2
33
MAC
1 1
34
1 1
35
SGP
1 1
36
WSM
1 1

รายชื่อกีฬาในการแข่งขัน เอเชียนอินดอร์ มาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 5 (Ashgabat)