เอเชียนพาราเกมส์

ตารางสรุปเหรียญ

ลำดับ ประเทศ รวม
1
IDN
126 75 50 251
2
MYS
90 85 83 258
3
THA
68 73 95 236
4
VNM
40 61 60 161
5
PHL
20 20 29 69
6
MMR
11 15 17 43
7
SGP
10 18 24 52
8
BRN
2 6 6 14
9
TLS
2 1 3
10
CAM
5 5 10
11
LAO
4 4 8

รายชื่อกีฬาในการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 (มาเลเซีย)