ซีเกมส์

ตารางสรุปเหรียญ

ลำดับ ประเทศ รวม
1
THA
93 82 72 247
2
SGP
84 71 106 261
3
VNM
72 57 58 187
4
MYS
65 60 69 194
5
IDN
46 61 74 181
6
PHL
30 35 66 131
7
MMR
12 26 28 66
8
CAM
1 5 9 15
9
LAO
4 25 29
10
BRN
1 6 7
11
TLS
1 1 2