Wushu

Final

RANK PARTICIPANT RESULT

Juwita Niza Wasni

IDN

Nguyễn Thùy Linh

VNM

Nguyễn Thục Anh

VNM

สถิติการแข่งขันที่ดีที่สุด ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 (มาเลเซีย)
โดย Juwita Niza Wasni , Nguyễn Thùy Linh , Nguyễn Thục Anh
เวลาที่ทำได้